De 20 største lande i verden (efter befolkningstal i 2024)

17. januar 2024

Oversigt: De 20 største lande i verden i 2024 målt efter befolkningstal.

Indien er verdens største land målt efter befolkningstal. De overtog førstepladsen fra Kina i 2023. I denne oversigt tager vi et kig på de 20 mest befolkningsrige lande i verden og hvert lands demografiske profil, kulturelle sammensætning, samt de sociale og økonomiske udfordringer de står overfor – for at illustrere hvordan demografiske tendenser påvirker alt fra økonomisk udvikling til internationale relationer.

Land Befolkningstal
1 Indien 1.428.627.663
2 Kina 1.425.671.352
3 USA 339.996.564
4 Indonesien 277.534.123
5 Pakistan 240.485.658
6 Nigeria 223.804.632
7 Brasilien 216.422.446
8 Bangladesh 172.954.319
9 Rusland 144.444.359
10 Mexico 128.455.567
11 Etiopien 126.527.060
12 Japan 123.294.513
13 Filippinerne 117.337.368
14 Egypten 112.716.599
15 Den Demokratiske Republik Congo 102.262.809
16 Vietnam 98.858.950
17 Iran 89.172.767
18 Tyrkiet 85.816.199
19 Tyskland 83.294.633
20 Thailand 71.801.279

Kilder: statista.com og wikipedia.org (opgjort pr. 1. juli 2023).

1. Indien: 1.428.627.663

Indien står øverst på listen over verdens mest befolkede lande, med en anslået befolkning på over 1,428 milliarder mennesker. Denne enorme befolkning gør Indien til et land med kolossal kulturel, økonomisk og geopolitisk betydning.

Et af de mest karakteristiske træk ved Indien er dens ekstreme kulturelle og etniske diversitet. Landet er hjemsted for hundredvis af forskellige etniske grupper, taler over 1.000 forskellige sprog og dialekter, og praktiserer en bred vifte af religioner, inklusiv hinduisme, islam, kristendom, sikhisme, buddhisme og jainisme. Denne mangfoldighed er en fundamental del af Indiens identitet og er kilden til en rig og varieret kulturarv.

Indiens befolkning er ung i forhold til mange andre lande, med en stor andel af befolkningen under 25 år. Dette repræsenterer en betydelig potentiel arbejdsstyrke og har været en vigtig faktor i landets økonomiske vækst. Men det stiller også udfordringer i forhold til at sikre tilstrækkelig uddannelse, beskæftigelse og sociale tjenester til en så ung og voksende befolkning.

Urbaniseringen i Indien er en anden bemærkelsesværdig trend. Byer som Mumbai, Delhi og Bangalore oplever hurtig vækst, hvilket bringer både økonomiske muligheder og udfordringer, såsom overbefolkning, miljøbelastning og infrastrukturkrav.

På trods af landets hurtige økonomiske vækst og forbedring i mange sociale indikatorer, står Indien over for betydelige udfordringer, herunder fattigdom, ulighed og miljømæssige problemer. Disse udfordringer er dybt forankrede og kræver omfattende politiske og samfundsmæssige løsninger.

Indien spiller en stadig mere fremtrædende rolle i internationale anliggender, dels på grund af sin store befolkning og økonomiske potentiale, dels på grund af sin strategiske geografiske placering. Landets demografiske og økonomiske udvikling har stor betydning for globale spørgsmål som klimaforandringer, international handel og geopolitik.

Samlet set er Indiens position som verdens mest befolkede land ikke kun en statistisk bemærkelsesværdighed, men også et vidnesbyrd om landets komplekse og dynamiske samfund, der fortsætter med at påvirke og forme den globale orden.


Lokale foran Taj Mahal i verdens mest folkerige land, Indien.

2. Kina: 1.425.671.352

Kina er en global magtfaktor med en befolkning på 1,425 milliarder mennesker. Denne kolossale befolkning har haft en afgørende indflydelse på landets økonomiske udvikling, kulturelle identitet og internationale position.

Et af de mest iøjnefaldende træk ved Kinas befolkning er dens omfang og densitet. Landet er hjemsted for en række store byer, hvoraf mange har befolkninger, der overstiger de fleste lande. Byer som Shanghai og Beijing har befolkningstal på over 20 millioner, hvilket afspejler den massive urbanisering, der har fundet sted i Kina i de seneste årtier.

Den kinesiske befolkning er forholdsvis homogen etnisk set. Han-kineserne udgør ca. 92% af befolkningen. Dog rummer Kina også over 50 anerkendte etniske minoritetsgrupper, hver med deres unikke sprog, kultur og traditioner, hvilket bidrager til en vis kulturel diversitet.

En væsentlig faktor i Kinas demografi er den såkaldte “etbarnspolitik”, som blev indført i 1979 for at begrænse befolkningstilvæksten. Selvom denne politik blev lempet i 2015, har den haft langvarige virkninger på befolkningens struktur, herunder en skæv kønsfordeling og en stigende ældre befolkning.

Kina står over for flere demografiske udfordringer. Landets hurtige økonomiske vækst har ført til betydelige regionale uligheder og miljømæssige udfordringer. Derudover har den aldrende befolkning og den reducerede arbejdsstyrke rejst spørgsmål om landets fremtidige økonomiske bæredygtighed.

Kinas økonomi er verdens næststørste, og landets befolkning spiller en afgørende rolle i denne status. Den store forbrugerbase og arbejdsstyrke har været drivkræfter bag landets industrielle og teknologiske ekspansion.

Kulturelt har Kina en dyb og rig historie, der strækker sig over tusinder af år. Landets kulturelle arv, fra sprog og litteratur til kunst og filosofi, har haft en dybtgående indflydelse både indenfor og udenfor landets grænser.

Som verdens næststørste land målt efter befolkningstal er Kina en central aktør på den globale scene, med en demografisk profil, der både skaber muligheder og udfordringer i takt med landets fortsatte udvikling og international engagement.

3. USA: 339.996.564

USA, som indtager tredjepladsen på listen over verdens mest befolkede lande, er en global supermagt med en befolkning på 340 millioner mennesker. Dette massive befolkningstal er grundlaget for landets betydelige indflydelse både økonomisk, politisk og kulturelt på verdensplan.

Den amerikanske befolkning er ekstremt mangfoldig, både etnisk og kulturelt. USA har historisk set været et land for indvandrere, hvilket har skabt et samfund med en bred vifte af etniske grupper, herunder folk med europæisk, afrikansk, asiatisk, latinamerikansk og indfødt amerikansk oprindelse. Denne mangfoldighed er en fundamental del af den amerikanske identitet og har haft stor indflydelse på landets kultur, politik og samfundsliv.

En af de mest markante karakteristika ved USA er landets størrelse og den geografiske variation. Fra tætbefolkede byområder som New York City og Los Angeles til mere landlige og tyndt befolkede områder, viser USA en bemærkelsesværdig variation i befolkningstætheder og livsstil. Dette geografiske og demografiske spektrum bidrager til en bred vifte af sociale, økonomiske og politiske forhold.

En anden vigtig aspekt ved USA’s befolkning er den relativt høje indkomst og levestandard. Landet har en af verdens største økonomier, og dette afspejler sig i mange amerikaneres livskvalitet. Dog er der også betydelige socioøkonomiske uligheder, hvilket fremhæver forskellene i indkomst, uddannelse og sundhedsydelser blandt forskellige befolkningsgrupper.

USA’s demografiske profil er også præget af en aldrende befolkning, med en stigende andel af ældre. Dette har betydelige konsekvenser for sundhedsvæsenet, pensionssystemet og arbejdsmarkedet.

Kulturelt set har USA haft en enorm indflydelse på resten af verden gennem sin film-, musik- og teknologiindustri. Den amerikanske kultur, med dens vægt på innovation, individualisme og mangfoldighed, har formet og fortsætter med at forme globale tendenser og opfattelser.

Som verdens tredjestørste land målt efter befolkningstal, spiller USA en afgørende rolle i internationale anliggender, hvilket afspejles i dets økonomiske politik, militære kapacitet og kulturelle eksport. Landets demografiske styrke og mangfoldighed er nøgleelementer i dets vedvarende globale indflydelse og status.


Times Square i New York – USA verdens trejde mest folkerige land.

4. Indonesien: 277.534.123

Indonesien har en befolkning på 277,5 millioner mennesker. Som verdens største øgruppe, bestående af over 17.000 øer, er Indonesien kendt for sin ekstraordinære kulturelle og etniske diversitet. Befolkningen er spredt over mange øer, hvoraf Java er den mest befolkede.

Indonesiens befolkning er en smeltedigel af forskellige etniske grupper, sprog og religioner, hvilket afspejles i landets rige kulturelle arv. Med over 300 forskellige etniske grupper og næsten lige så mange sprog, er Indonesien et af de mest kulturelt mangfoldige lande i verden. Den største etniske gruppe er javaneserne, der udgør omkring 40% af befolkningen.

Befolkningstilvæksten i Indonesien har historisk set været høj, men har i de senere år vist tegn på aftagelse som følge af forbedringer i uddannelse og adgang til sundhedsydelser. Landets unge befolkning udgør en betydelig del af arbejdsstyrken, hvilket er afgørende for Indonesiens økonomiske udvikling. Landets økonomi er i høj grad drevet af landbrug, fremstilling og serviceindustri.

Politisk og socialt spiller befolkningens størrelse og mangfoldighed en central rolle i Indonesiens samfundsstruktur. Den demografiske sammensætning har betydning for alt fra politiske beslutninger og regeringspolitik til sociale bevægelser og nationale identitetsdiskussioner. Indonesiens store befolkning er også en vigtig faktor i landets regionale og globale indflydelse, især inden for ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

5. Pakistan: 240.485.658

Pakistan, som det femtestørste land i verden målt på befolkningstal, har en imponerende befolkning på omkring 240,5 millioner mennesker. Dette sydasiatiske land, med sin rigdom af historie og kulturel mangfoldighed, er bemærkelsesværdigt for flere unikke aspekter af sin demografi.

Et af de mest markante træk ved Pakistans befolkning er dens ungdommelighed. En stor del af befolkningen er under 30 år, hvilket giver landet en af de yngste befolkninger globalt. Denne unge demografi har potentialet til at være en betydelig drivkraft for økonomisk vækst og innovation, men den stiller også landet over for udfordringer såsom at skulle skabe tilstrækkelige jobmuligheder og uddannelsesressourcer.

Religiøst er Pakistan overvejende muslimsk, hvilket spiller en central rolle i både landets kultur og politik. Islam er en integreret del af det daglige liv og påvirker alt fra juridiske systemer til sociale normer. Landet har også en mindre befolkning af hinduer, kristne og andre religiøse grupper.

Pakistans befolkning er også karakteriseret ved etnisk og sproglig mangfoldighed. Selvom punjabi er det mest talte sprog, er der flere andre sprog som sindhi, pashto og balochi, der afspejler landets forskellige etniske grupper.

Den hurtige befolkningsvækst har ført til betydelige sociale og økonomiske udfordringer, herunder pres på naturressourcer, infrastruktur og sundhedssystemer. Urbaniseringen skrider også hurtigt frem, hvilket skaber yderligere udfordringer og muligheder for landets udvikling.


Storbyen Lahore i Pakistan – verdens femte mest folkerige land.

6. Nigeria: 223.804.632

Nigeria, med sine 223,8 millioner indbyggere, skiller sig ud som et land med enestående kulturel og etnisk diversitet. Nigeria er ikke kun det mest befolkede land i Afrika, men også et af de mest kulturelt og etnisk mangfoldige lande i verden.

Et af de mest markante kendetegn ved Nigeria er dets etniske sammensætning. Landet er hjemsted for over 250 etniske grupper, med de tre største værende: Hausa, Yoruba, og Igbo, hver med deres egne sprog, traditioner og skikke. Denne etniske mangfoldighed er en kilde til både rig kulturarv og komplekse sociale dynamikker.

Nigeria er også kendetegnet ved sin religiøse mangfoldighed. Landet er næsten ligeligt delt mellem islam og kristendom, med en mindre andel af befolkningen, der praktiserer traditionelle afrikanske religioner. Denne religiøse mangfoldighed har spillet en væsentlig rolle i landets historie og fortsætter med at påvirke det sociale og politiske landskab.

Økonomisk er Nigeria en af de største økonomier i Afrika, takket være sine omfattende naturressourcer, især olie. Befolkningens størrelse og mangfoldighed har både været en styrke og en udfordring for landets økonomiske udvikling. Urbaniseringen er hurtig, med store byer som Lagos og Abuja, der oplever en hastig vækst.

Men på trods af sin økonomiske potentiale kæmper Nigeria dog med udfordringer som høj fattigdom, ulighed og politisk ustabilitet, som påvirker landets samfundsmæssige udvikling. Befolkningens størrelse og vækst skaber desuden pres på infrastruktur, uddannelse og sundhedssystemer.

7. Brasilien: 216.422.446

Brasilien er et land af imponerende dimensioner og diversitet. Det er det største land i både Sydamerika og Latinamerika og det syvende største land i verden både målt på befolkning.

Den brasilianske befolkning er bemærkelsesværdigt mangfoldig, reflekterende af landets komplekse historie, der omfatter indfødte folk, portugisisk kolonisering, afrikansk slavehandeli og indvandring fra Europa, Asien og andre dele af verden. Dette har skabt en unik kulturel smeltedigel, hvor forskellige etniske og kulturelle grupper lever side om side, hvilket har bidraget til et rigt og varieret kulturelt landskab.

Portugisisk er det officielle sprog i Brasilien, og landet er det eneste portugisisktalende land i Amerika, hvilket giver det en særlig plads i den lusofone verden. Denne sproglige arv binder Brasilien til sine tidligere koloniale rødder og skaber kulturelle og økonomiske bånd til andre portugisisktalende lande.

Brasiliens økonomi er den største i Sydamerika og en af de største på verdensplan, drevet af omfattende naturressourcer, herunder landbrug, minedrift og energi. Landets befolkning spiller en central rolle i dets økonomiske aktiviteter, hvor en voksende middelklasse og urbaniseringsrate bidrager til økonomisk udvikling og forbrug.

På trods af sit økonomiske potentiale, står Brasilien over for betydelige sociale udfordringer, herunder ulighed, fattigdom og politisk ustabilitet. Disse udfordringer afspejles i befolkningens liv og er et fokuspunkt for national politik og sociale bevægelser.


Skyline i San Paolo i Brasilien – verdens syvende mest folkerige land.

8. Bangladesh: 172.954.319

Bangladesh er placeret som det ottendestørste land i verden målt på befolkningstal. Landet har en befolkning på 173 millioner, som bor på et relativt lille geografisk område, hvilket gør det til et af de tættest befolkede lande på planeten.

Bangladesh’ befolkning er overvejende landlig, selvom der er en stigende trend mod urbanisering. Landets største by, Dhaka, er en af de hurtigst voksende megabyer i verden. Den hurtige urbanisering skaber både muligheder og udfordringer, herunder pres på infrastruktur, bolig og offentlige tjenester.

Kulturelt er Bangladesh primært muslimsk, hvilket har dybe rødder i landets historie og påvirker mange aspekter af det sociale liv. Der er også en betydelig hinduistisk minoritet samt andre religiøse grupper. Bangla (eller bengali) er det officielle sprog, og det er en central del af den nationale identitet, kultur og litteratur.

En af de vigtigste udfordringer for Bangladesh er at sikre bæredygtig udvikling og forbedring af livskvaliteten for sin store befolkning. Landet står over for flere udfordringer, herunder fattigdom, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige udfordringer samt miljømæssige problemer som oversvømmelser og klimaændringer.

På trods af disse udfordringer har Bangladesh oplevet bemærkelsesværdig økonomisk vækst i de seneste år, drevet af sektorer som tekstilindustrien og landbrug. Befolkningens arbejdskraft, iværksætterånd og kulturelle rigdom spiller en afgørende rolle i denne udvikling.

9. Rusland: 144.444.359

Rusland er unikt både i sin geografiske omfang og i sin befolkningssammensætning. Som det største land i verden, arealmæssigt, strækker Rusland sig over to kontinenter, Europa og Asien, og omfatter en bred vifte af klimazoner og landskaber.

Den russiske befolkning er spredt over dette enorme territorium, hvilket resulterer i en lav befolkningstæthed sammenlignet med mange andre lande. Den største koncentration af befolkningen findes i de vestlige dele af landet, især i og omkring storbyområder som Moskva og Skt. Petersborg. Disse byer er centrale knudepunkter for kultur, økonomi og politik i Rusland.

Etnisk set er Rusland overvejende russisk, men landet huser også en række forskellige etniske grupper og mindretal. Dette inkluderer tatere, ukrainere, basjkirere, tjetjenere og mange andre, hver med deres egen unikke kultur, sprog og traditioner. Denne etniske mangfoldighed er en vigtig del af Ruslands historie og nutidige samfund.

Russisk er det officielle sprog, og det spiller en vigtig rolle i at forene landets forskellige regioner. Russisk kultur og sprog har også en betydelig indflydelse globalt, især inden for områder som litteratur, musik, kunst og videnskab.

Økonomisk er Rusland en stor spiller på verdensscenen, især inden for energisektoren. Landets store reserver af naturressourcer, herunder olie og naturgas, er en væsentlig del af både den nationale økonomi og den globale energiforsyning.

Til trods for sin store befolkning og rige naturressourcer står Rusland overfor flere udfordringer, herunder økonomiske svingninger, politisk ustabilitet og demografiske problemer som en aldrende befolkning og regionale befolkningsforskelle.


Gadetrafik i Moskva, hovedstad i Rusland – et land med 144.400.000 indbyggere.

10. Mexico: 128.455.567

Mexico, som rangerer som nummer 10 på listen over verdens mest befolkede lande, er et land med en rig og farverig historie, kultur og en befolkning på 128,5 millioner mennesker. Denne imponerende demografi gør Mexico til et af de mest indflydelsesrige lande i Latinamerika og en nøgleaktør på den internationale scene.

Den mexicanske befolkning er kendt for sin etniske og kulturelle diversitet. Landet har en unik sammensætning af indfødte folk, efterkommere fra den spanske kolonitid og nyere indvandringsbølger. Denne blanding har resulteret i et rigt kulturelt lærred, som kommer til udtryk i landets sprog, kunst, musik og gastronomi.

Mexico City, landets hovedstad og en af verdens største byer, er et centralt økonomisk og kulturelt knudepunkt. Med over 21 millioner indbyggere i storbyområdet er byen et mikrokosmos af landets mangfoldighed og udfordringer, herunder urbanisering, miljømæssige problemer og socioøkonomiske uligheder.

En væsentlig faktor i Mexicos demografi er den unge befolkning, med en betydelig andel under 30 år. Denne demografiske struktur tilbyder potentielle fordele i form af en dynamisk arbejdsstyrke, men stiller også krav til uddannelsessystemet og jobmarkedet.

Mexico står over for unikke udfordringer med hensyn til befolkningsvækst og udvikling. Landet arbejder på at forbedre sundhed, uddannelse og økonomiske muligheder for sin befolkning, samtidig med at det håndterer de miljømæssige udfordringer, som følger med hurtig urbanisering og industrielt pres.

Socioøkonomisk set er Mexico et land med store kontraster, hvor rigdom og fattigdom ofte eksisterer side om side. Denne ulighed er også en central udfordring for regeringen og samfundet, da den påvirker alt fra uddannelse til sundhed og bolig.

På det internationale plan spiller Mexico en vigtig rolle i både regionale og globale sammenhænge, især i forhold til økonomiske og handelsrelationer. Landets demografiske størrelse og økonomiske potentiale gør det til en betydelig aktør i Nord- og Latinamerika.


Trafik i Mexico City, hovedstaden i Mexico.

11. Etiopien: 126.527.060

Etiopien er en nation rig på historie og kulturel diversitet, og den er en af de mest befolkede i Afrika. Etiopien er unik, da det er en af de få afrikanske nationer, der aldrig har været koloniseret, hvilket har givet landet en stærk følelse af national identitet og stolthed.

Etiopiens befolkning er ekstremt mangfoldig, bestående af over 80 forskellige etniske grupper, hver med deres eget sprog, kultur og traditioner. De største etniske grupper omfatter oromoerne, amharerne, somalierne og Tigray-folket. Denne mangfoldighed skaber et rigt og komplekst kulturelt landskab i landet.

Religiøst set er Etiopien ligeledes mangfoldig, med kristendom og islam som de primære religioner. Den Etiopisk-ortodokse Kirke, en af de ældste kristne traditioner i verden, har en dybtgående indflydelse på landets kulturelle og sociale liv.

Etiopiens økonomi er primært baseret på landbrug, med kaffedyrkning som en af de mest betydningsfulde industrier. Landet står over for betydelige udfordringer, herunder fattigdom, tørke og politiske spændinger. Etiopien har dog også oplevet betydelig økonomisk vækst og udvikling i de seneste årtier.

Urbaniseringsgraden er stigende, men størstedelen af befolkningen bor stadig i landdistrikter. Hovedstaden, Addis Abeba, er et vigtigt politisk og økonomisk center, ikke kun for Etiopien, men også som hovedkvarter for Den Afrikanske Union og forskellige internationale organisationer.

Etiopiens store og varierede befolkning er en central del af dens identitet og en afgørende faktor i dens socioøkonomiske dynamikker. Landets demografiske sammensætning og de udfordringer og muligheder, det medfører, er afgørende for forståelsen af dets nuværende og fremtidige rolle både i Afrika og på den globale scene.

12. Japan: 123.294.513

Japan, med sin befolkning på 123,3 millioner mennesker, er et land, der skiller sig ud for sin unikke kombination af gammel tradition og banebrydende moderne teknologi. Japan består af en række øer, hvoraf de fire største er Honshu, Hokkaido, Kyushu og Shikoku.

Et af de mest bemærkelsesværdige træk ved Japans demografi er dets aldrende befolkning. Japan har en af de højeste andele af ældre mennesker i verden, hvilket resulterer i unikke sociale og økonomiske udfordringer, herunder arbejdskraftmangel og pres på sundhedssystemet. Denne demografiske tendens påvirker også landets politik og samfundsplanlægning.

Kulturelt er Japan kendt for sin rige historie og arv. Landet har bevaret mange af sine traditionelle kunstformer, festivaler og skikke, samtidig med at det har omfavnet og ofte været i spidsen for teknologisk og industriel innovation. Japansk kultur har haft en betydelig global indflydelse, især inden for områder som teknologi, gastronomi, litteratur og populærkultur.

Økonomisk er Japan en af verdens største økonomier, drevet af avanceret teknologi, en stærk industri- og eksportsektor samt en effektiv serviceindustri. Landets økonomi er dog også præget af udfordringer som deflation og offentlig gæld.

Japan er også kendt for sin høje levestandard og teknologiske innovationer, der spænder fra højhastighedstog til robotteknologi. Disse teknologier spiller en afgørende rolle i at imødekomme de samfundsmæssige behov skabt af den aldrende befolkning.

Til trods for sin relativt lille geografiske størrelse, spiller Japan en betydelig rolle i global økonomi og politik. Med sin befolkning på 123,3 millioner er Japan et eksempel på, hvordan et land kan balancere dybt rodfæstede traditioner med en ambitiøs fremadrettet tilgang.

13. Filippinerne: 117.337.368

Filippinerne er et fascinerende og dynamisk land beliggende i Sydøstasien. Det består af over 7.000 øer, og er kendt for sin enestående biodiversitet, rige historie og en kulturel smeltedigel, som afspejles i dens befolkning.

Filippinernes befolkning er en blanding af forskellige etniske grupper og kulturer, en arv fra dens lange historie af handel og kolonisering. Landets historie omfatter perioder med spansk og amerikansk kolonistyre, hvilket har haft en dyb indflydelse på dets kulturelle og sociale strukturer. Denne historie har resulteret i en unik fusion af østlige og vestlige traditioner.

Sprogligt er Filippinerne et land med stor sproglig diversitet. Officielt tales der både filippinsk (baseret på Tagalog) og engelsk, men landet har også over 170 indfødte sprog og dialekter, hvilket vidner om den dybe etniske mangfoldighed.

Kristendommen, især katolicismen, spiller en central rolle i det filippinske samfund, en arv fra den spanske kolonitid. Dette påvirker alt fra kulturelle festivaler til dagligdags skikke og normer.

Økonomisk har Filippinerne oplevet betydelig vækst og udvikling, drevet af en voksende servicesektor, overførsler fra filippinere, der arbejder i udlandet, samt landbrug og fremstilling. Landet er dog også præget af udfordringer som fattigdom, ulighed og sårbarhed over for naturkatastrofer på grund af sin geografiske placering.

Med sin store befolkning og strategiske placering i Asien er Filippinerne en vigtig spiller i regionale og globale anliggender. Dets demografiske profil, kulturelle rigdom og økonomiske potentiale gør det til en nøgleaktør i Sydøstasien og en vigtig partner i internationale forhold.


Kysten ud for Manila – hovedstad i Filippinerne.

14. Egypten: 112.716.599

Egypten står som en af de mest historisk og kulturelt betydningsfulde nationer i verden. Landet er kendt for sin rige historie, der strækker sig tusindvis af år tilbage, herunder de gamle faraoers tid og de imponerende monumenter som pyramiderne og Sfinksen.

Egyptens befolkning er primært koncentreret langs Nilen, især i de store byer som Kairo, landets hovedstad, og Alexandria. Denne koncentration skyldes Nilens vitale rolle som en kilde til vanding og transport, hvilket gør de omkringliggende områder til nogle af de mest frugtbare og beboelige i landet.

Egypterne er overvejende arabiske, men landet har også en række mindre etniske grupper og samfund. Arabisk er det officielle sprog og spiller en central rolle i både den daglige kommunikation og den nationale identitet. Islam er den dominerende religion, hvilket har stor indflydelse på landets kultur, love og sociale normer.

Økonomisk er Egypten en regional magt, med en økonomi, der spænder over landbrug, industri og service. Landet er også strategisk vigtigt på grund af Suezkanalen, der forbinder Middelhavet med Det Røde Hav og er en vital skibsfartsrute for international handel.

Samtidig står Egypten overfor flere udfordringer, herunder økonomiske, sociale og miljømæssige problemer. Befolkningens hurtige vækst har lagt pres på landets naturressourcer, infrastruktur og offentlige tjenester. Landet arbejder også med spørgsmål om politisk stabilitet og reformer.

15. Den Demokratiske Republik Congo: 102.262.809

I hjertet af Afrika ligger Den Demokratiske Republik Congo (DRC), et land med en storslået natur og en befolkning på 102,3 millioner. DRC er bemærkelsesværdigt, ikke kun for sin størrelse, men også for sin komplekse historie og rige kulturelle sammensætning.

Den Demokratiske Republik Congo er geografisk en af de største nationer i Afrika og byder på en utrolig biodiversitet, herunder betydelige regnskove og floden Congo, en af verdens længste floder. Denne naturlige rigdom er både en velsignelse og en udfordring, idet den indeholder vigtige naturressourcer, men også har været centrum for konflikter.

Landets befolkning er ekstremt mangfoldig, bestående af over 200 etniske grupper. De største etniske grupper inkluderer Kongo (eller Bakongo), Luba og Mangbetu-Azande. Sprogene, der tales i DRC, er lige så forskelligartede, med fransk som det officielle sprog og flere regionale sprog som Lingala, Kikongo, Swahili og Tshiluba.

DRC har haft en turbulent historie, præget af kolonialisme, diktatur, og konflikter. Disse historiske begivenheder har haft dybtgående effekter på landets politiske, sociale og økonomiske strukturer. Trods rigdommen af naturressourcer, herunder mineraler, der er afgørende for moderne teknologi, har landet kæmpet med politisk ustabilitet og konflikter, som har påvirket dets udvikling og befolkningens velfærd.

DRC står over for betydelige udfordringer, såsom fattigdom, begrænset adgang til uddannelse og sundhedspleje, og infrastrukturelle mangler. På trods af disse udfordringer, er der et stærkt håb og potentiale for forandring og udvikling, drevet af landets ungdommelige befolkning og naturressourcer.

Med sin store befolkning og strategiske placering i Afrika er DRC et land med enormt potentiale. Dens fremtid og udvikling er afgørende, ikke kun for dets egen befolkning, men også for regionen og det internationale samfund.

16. Vietnam: 98.858.950

Vietnam, et land med en levende historie og enestående kulturel identitet, har en befolkning på 98,9 millioner mennesker, hvilket gør det til det 16. største land i verden. Vietnam er kendt for sin imponerende naturlige skønhed, fra frodige rismarker til dramatiske kystlinjer, og en historie præget af både kulturel rigdom og udfordringer.

Vietnameserne er kendt for deres stærke kulturelle traditioner, som har overlevet trods århundreder med ydre påvirkninger og konflikter. Landets historie inkluderer perioder under kinesisk, fransk og amerikansk indflydelse, hvilket har bidraget til dets rige kulturelle lappetæppe.

I dag er Vietnam en socialistisk republik med et etpartisystem. Landets økonomi har gennemgået betydelige forandringer siden slutningen af Vietnamkrigen, især med indførelsen af “Đổi Mới” (økonomisk reform) i 1986, der har ført til øget økonomisk liberalisering og international integration.

Vietnamesisk er det officielle sprog, og det spiller en central rolle i den nationale identitet. Landet har også flere etniske minoriteter, hver med deres egne sprog og kulturer, hvilket bidrager til den nationale mangfoldighed.

Landbrug har historisk været en vigtig del af Vietnams økonomi, men landet har også udviklet betydelige fremstillings- og teknologisektorer. Turismen er også en voksende industri, tiltrukket af landets rige historie, kulturelle seværdigheder og naturlige skønhed.

På trods af økonomisk vækst står Vietnam over for udfordringer, herunder miljømæssige bekymringer, menneskerettighedsproblemer og behovet for yderligere økonomiske reformer. Med en ung og voksende befolkning er Vietnam et land i hurtig udvikling, og dets rolle på den internationale scene bliver stadig mere fremtrædende. Vietnam tilbyder en unik blanding af tradition og modernitet, hvilket afspejles i dets befolkning og samfund.


Ho Chi Minh City i Vietnam.

17. Iran: 89.172.767

Iran har en imponerende og kompleks demografi. Med en befolkning på 89,2 millioner mennesker, spiller dette land en vigtig rolle i Mellemøstens geopolitiske og kulturelle landskab. Irans historie, kultur og politiske struktur har haft stor indflydelse på dets befolkning og samfundsliv.

Den iranske befolkning er kendt for sin etniske og kulturelle mangfoldighed. Landet rummer en række etniske grupper, herunder persere, aserier, kurdere og baluchere, hver med deres egne unikke traditioner, sprog og kulturer. Denne mangfoldighed er en central del af Irans nationale identitet, men har også givet anledning til politiske og sociale udfordringer.

Teheran, landets hovedstad og største by, er hjemsted for omkring 9 millioner indbyggere og fungerer som landets politiske, økonomiske og kulturelle centrum. Byens befolkningstæthed og dynamik afspejler den bredere tendens til urbanisering, som Iran har oplevet i de senere årtier.

En vigtig demografisk udfordring for Iran er den relative ungdom af dets befolkning. En stor del af befolkningen er under 30 år, hvilket stiller krav til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Denne unge demografi har potentiale til at drive økonomisk vækst og innovation, men repræsenterer også en udfordring i form af at skabe tilstrækkelige jobmuligheder og sociale ydelser.

Iran står også over for udfordringer relateret til befolkningsvækst og miljømæssige bæredygtighed. Landets geografiske og klimatiske forhold, herunder vandmangel og ørkenspredning, har direkte indflydelse på befolkningens levevilkår og økonomiske aktiviteter, især i landbrugssektoren.

Kulturelt set er Iran kendt for sin rige historie, som går tilbage til oldtiden. Landets bidrag til kunst, litteratur, musik og videnskab er dybt rodfæstet i dets historie og fortsætter med at forme dets nationale identitet.

18. Tyrkiet: 85.816.199

Tyrkiet er en bemærkelsesværdig nation, der strækker sig over to kontinenter, Europa og Asien. Med en befolkning på 85,8 millioner mennesker, står Tyrkiet ud som et land med en rig og varieret demografisk sammensætning. Dets unikke geografiske placering har givet det en vigtig rolle i historiske og kulturelle sammenhænge.

Tyrkiet er karakteriseret ved en ung befolkning, med en betydelig del af befolkningen under 25 år. Dette udgør en dynamisk og potentiel arbejdsstyrke, men præsenterer også udfordringer i form af uddannelse og beskæftigelse. Landets ungdommelighed bidrager også til dets livlige og energiske kulturelle landskab.

Istanbul, Tyrkiets største by og et af de mest befolkningsrige byområder i verden, er et levende eksempel på landets kulturelle og historiske rigdom. Byen er et krydspunkt mellem øst og vest og hjemsted for over 15 millioner mennesker, hvilket afspejler landets mangfoldighed og historiske betydning.

Et andet karakteristisk træk ved Tyrkiet er dets etniske og kulturelle mangfoldighed. Landet har en række etniske grupper, herunder tyrkere, kurdere og mange andre, hvilket bidrager til et rigt og varieret kulturelt landskab. Denne mangfoldighed er en vigtig del af Tyrkiets identitet, men har også givet anledning til politiske og sociale spændinger gennem tiden.

Den tyrkiske økonomi er et andet vigtigt aspekt ved landets demografi. Som en voksende økonomi med en betydelig landbrugs-, industri- og servicesektor, påvirker befolkningens størrelse og sammensætning direkte landets økonomiske udvikling og politikker.

19. Tyskland: 83.294.633

Tyskland er en central magtfaktor i Europa både økonomisk og politisk. Med en befolkning på 83,3 millioner mennesker, udgør landet det mest befolkede i Europa efter Rusland. Tysklands befolkningstæthed og dens demografiske struktur har væsentlig indflydelse på både nationale og europæiske anliggender.

Landet er kendt for sin avancerede økonomi og høje levestandard, hvilket tiltrækker folk fra hele verden. Dette har resulteret i en betydelig indvandrerbefolkning, hvilket gør Tyskland til et multikulturelt samfund. Den største by, Berlin, er et kulturelt smeltedigel og et symbol på landets historiske og nutidige diversitet.

En vigtig karakteristik ved Tysklands demografi er dens aldrende befolkning. Landet står over for demografiske udfordringer som faldende fødselsrater og en stigende ældre befolkning. Dette har ført til diverse sociale og økonomiske politikker rettet mod at tilpasse sig disse ændringer, herunder tiltag for at tiltrække og integrere indvandrere.

Tyskland er også bemærkelsesværdigt for sin regionale diversitet i befolkningstæthed. Mens nogle områder, såsom storbyerne Berlin, München og Hamburg, har høje befolkningstætheder, findes der mere tyndt befolkede regioner, især i de østlige dele af landet.

På det kulturelle plan er Tyskland rig på traditioner og har en dyb historisk arv, der afspejles i dets befolkning. Landet er kendt for sin bidrag til kunst, videnskab, musik og filosofi, og dette kulturelle aspekt er en integreret del af den nationale identitet.

Som et af de mest betydningsfulde lande i Europa og verden, spiller Tysklands demografiske profil en afgørende rolle i dets sociale, økonomiske og politiske struktur, hvilket afspejler dets position som nummer 19 på listen over de største lande målt efter befolkningstal.


Et view ud over Berlin – Tysklands hovedstad.

20. Thailand: 71.801.279

Thailand, placeret som det 20. største land i verden målt efter befolkningstal, er et fascinerende land beliggende i Sydøstasien. Landet har en anslået befolkning på 71,8 millioner mennesker, hvilket gør det til en af de mest folkerige nationer i regionen. Thailands befolkning er kendt for sin kulturelle mangfoldighed, hvor en blanding af etniske grupper og kulturer sameksisterer i harmoni.

Den største befolkningskoncentration findes i og omkring hovedstaden Bangkok, som er et pulserende metropolområde og det økonomiske hjerte i landet. Bangkok alene huser over 10 millioner indbyggere, hvilket afspejler landets urbaniseringstendenser.

Thailands befolkning har en unik etnisk sammensætning, med majoriteten værende etniske thaier, mens der også er betydelige minoritetsgrupper såsom kinesere, malajer og forskellige hill-stammer. Denne etniske mangfoldighed bidrager til et rigt kulturlandskab, der spænder fra sprog til kulinariske traditioner.

En bemærkelsesværdig aspekt af Thailands demografi er dens aldrende befolkning. Landet står over for udfordringer relateret til en stigende ældre befolkning, hvilket har betydelige implikationer for sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet og socialpolitikken.

Endvidere spiller befolkningstætheden en væsentlig rolle i Thailands socioøkonomiske struktur. Mens nogle regioner, såsom Bangkok, har høj befolkningstæthed, er der andre områder, især i landets nordlige og østlige regioner, hvor befolkningstætheden er betydelig lavere.

Samlet set repræsenterer Thailands position som det 20. største land i verden målt efter befolkningstal en dynamisk balance mellem tradition og modernitet, hvilket afspejles i dets unikke demografiske profil.

Se også: De 20 største lande i verden (efter samlet areal)