Rejsevejledning Australien

Rejsevejledning Australien

Guide: Sådan rejser du sikkert rundt i Australien. Alt hvad du skal vide, før du rejser til Australien i 2024.

Guide: Sådan rejser du sikkert rundt i Australien. Alt hvad du skal vide, før du rejser til Australien i 2024.

Kan danske turister rejse ind i Australien?

Ja, alle coronarestriktioner er ophævet.

Udenrigsministeriets rejsevejledning

Rejsevejledningen til Australien er grøn. Det betyder at Udenrigsministeriet anbefaler dig at være opmærksom og bruge din sunde fornuft, som du ville gøre i Danmark.

Opdateret: den 11. september 2023. Kilde: Danmarks Ambassade i Australien.

Guide til indrejse i Australien

Kriminalitet og sikkerhed

I Australien nyder befolkningen generelt høje sikkerhedsstandarder, og landet har en relativt lav kriminalitetsrate sammenlignet med andre lande på verdensplan. Det er dog altid vigtigt at udvise sund fornuft og opmærksomhed for at sikre sin personlige sikkerhed. I byområder kan der forekomme mindre forbrydelser som lommetyveri og bilindbrud, særligt i turistområder og travle offentlige steder. Det er rådeligt at tage forbehold som at undgå dårligt oplyste områder om natten, holde personlige ejendele inden for synsvidde og undgå at vise tegn på velstand, som kan tiltrække uønsket opmærksomhed.

Ved at følge lokale vejledninger og bruge sund fornuft, kan turister og besøgende i høj grad sikre deres personlige sikkerhed under deres ophold i Australien. Det anbefales altid at have adgang til nødhjælpsnumre og at holde sig informeret om eventuelle særlige sikkerhedsadvarsler eller -anbefalinger i det område, man besøger.

Terrorrisiko

I Australien har man generelt oplevet en lav til moderat risiko for terrorangreb, sammenlignet med mange andre regioner i verden. Regeringen og de lokale myndigheder arbejder konstant på at forebygge og reagere på mulige trusler for at beskytte befolkningen og besøgende. Det skal dog nævnes, at som med alle andre lande, kan risikoen for terror aldrig helt udelukkes. Australien har tidligere oplevet isolerede hændelser, hvilket understreger vigtigheden af at være årvågen og opmærksom på sin sikkerhed, når man befinder sig på offentlige eller overfyldte steder.

For at minimere risikoen for at blive påvirket af et terrorangreb, anbefales det at følge nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Det er klogt at holde sig informeret om de seneste nyheder og opdateringer fra troværdige kilder og at følge instruktionerne fra lokale myndigheder og sikkerhedsstyrker. Derudover bør man altid være opmærksom på sin omgivelser, rapportere mistænkelig adfærd og have et klart overblik over nødudgange og sikre områder, når man befinder sig på offentlige steder.

For at holde sig opdateret og få adgang til de seneste rejsevejledninger, kan man besøge den officielle hjemmeside for den australske regering eller den relevante ambassade, hvor man kan finde oplysninger om den aktuelle sikkerhedssituation i landet. Det er altid en god praksis at følge de generelle råd og anbefalinger for at sikre sin egen sikkerhed og velvære under sit ophold i Australien.

Naturkatastrofer

Australien er et kontinent, der er kendt for sin varierede geografi, hvilket også gør det modtageligt for forskellige typer af naturkatastrofer. Her er et overblik over nogle af de naturkatastrofer, der ofte forekommer i landet:

Skovbrande

Skovbrande er en tilbagevendende og alvorlig trussel i Australien, især i de tørre og varme måneder. Disse brande opstår ofte i landets buskede og skovklædte områder, og har potentialet til at forårsage omfattende ødelæggelser, herunder tab af liv og skade på ejendom. Skovbrandssæsonen varierer mellem de forskellige stater og territorier, men generelt oplever mange områder en forhøjet risiko om sommeren og i begyndelsen af efteråret. I Australien falder sommeren i månederne december, januar og februar.

I løbet af 2019 og 2020 oplevede Australien en af de mest ødelæggende skovbrands-sæsoner i landets historie, kendt som “Black Summer”, hvor en enorm mængde land blev ødelagt, mange mennesker mistede livet og milliarder af dyr blev påvirket. Disse brande understreger den alvorlige trussel, som skovbrande repræsenterer for landet.

For at beskytte sig mod skovbrande er det vigtigt at overvåge lokale medier og følge vejledning fra myndighederne, især når der er udstedt afbrændingsforbud. I disse områder bør beboere have en klar evakueringsplan og være forberedt på at forlade deres hjem med kort varsel. Det er også afgørende at have adgang til pålidelige informationskilder for at holde sig opdateret med den seneste udvikling og sikkerhedsinformation. Besøgende og turister bør også være opmærksomme på risikoen for skovbrande og tage nødvendige forholdsregler for at beskytte sig selv under deres ophold.

Oversvømmelser

Oversvømmelser er en almindelig naturkatastrofe i Australien, der ofte opstår som følge af kraftige regnskyl, storme eller cykloner. De kan optræde både som pludselige flash oversvømmelser eller mere gradvise oversvømmelser, hvor floder går over deres bredder. Specielt i de nordlige og tropiske dele af landet er der en særlig risiko for oversvømmelser i sommermånederne, som sammenfaldende med den våde sæson.

Oversvømmelser kan forårsage omfattende skader på infrastruktur, ejendomme og landbrugsområder, samt udgøre en alvorlig trussel mod menneskers liv og sikkerhed. Det er vigtigt at være godt forberedt og at følge råd fra de lokale myndigheder nøje i perioder med høj risiko for oversvømmelser.

For at minimere risikoen for at blive påvirket af oversvømmelser, bør man undgå at færdes i lavtliggende områder, der er kendt for at være oversvømmelsesudsatte, særligt i perioder med kraftigt nedbør. Det er også klogt at have en nødplan klar, som inkluderer at vide, hvordan man hurtigt kan komme til et sikkert sted, samt at have adgang til nødvendige forsyninger og informationskilder. Desuden er det afgørende at holde sig opdateret med de seneste vejrudsigter og advarsler fra myndighederne, så man kan træffe passende forholdsregler og reagere hurtigt i tilfælde af en oversvømmelse.

Cykloner

Cykloner er kraftfulde og potentielt ødelæggende vejrfænomener, der særligt påvirker de nordlige kystregioner af Australien. Disse tropiske storme kan bringe med sig voldsom vind, tung regn og kan forårsage alvorlige oversvømmelser og stormfloder. Cyklonsæsonen i Australien varer fra november til april, med den største aktivitet typisk mellem december og marts. Regionerne i Queensland, Northern Territory og Western Australia er de mest udsatte for cykloner.

For at sikre sin egen og andres sikkerhed under en cyklon, er det vigtigt at være velinformeret og forberedt. Lokale myndigheder udsender regelmæssige opdateringer og advarsler gennem forskellige mediekanaler, og det anbefales at følge disse nøje. Det er klogt at have en nødplan på plads, som omfatter en sikker indendørs beliggenhed væk fra vinduer og glasfacader. Det er også essentielt at have en nødpakke klar med forsyninger som mad, vand, en førstehjælpskasse, og andre essentielle fornødenheder, som kan være nødvendige i tilfælde af strømafbrydelse eller hvis man er nødt til at blive indendørs i en længere periode.

Under en cyklon er det yderst vigtigt at holde sig indendørs og væk fra farezoner, som strande og lavtliggende områder, der er udsatte for oversvømmelser. Efter cyklonen er passeret, bør man fortsat følge myndighedernes instruktioner og være forsigtig med potentielle farer, som faldne træer og strømledninger, beskadigede bygninger og oversvømmede veje. Planlægning og forberedelse er nøglen til at beskytte sig selv og sine nærmeste i tilfælde af cyklon i Australien.

Jordskælv

Selvom Australien ikke er beliggende i et af de mest seismisk aktive områder i verden, har landet dog oplevet en række jordskælv gennem tiden. Disse seismiske aktiviteter er oftest moderate i styrke, men der har været tilfælde af mere kraftfulde jordskælv, der har forårsaget betydelig skade på bygninger og infrastruktur.

Jordskælv i Australien forekommer som følge af bevægelser i den australske tektoniske plade, som landet er placeret på. Disse bevægelser kan generere jordskælv både indenfor og udenfor kontinentets grænser. På trods af den relativ lavfrekvente forekomst af større jordskælv, arbejder de australske myndigheder kontinuerligt med at overvåge seismisk aktivitet og vurdere risici for at sikre offentlighedens sikkerhed.

For at forberede sig på muligheden for et jordskælv, er det vigtigt at kende til grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, såsom at søge dækning under solide møbler, beskytte hoved og nakke med arme og hænder, og holde sig væk fra vinduer og andre områder, hvor der er risiko for faldende genstande. Efter et jordskælv bør man være på vagt over for mulige efterskælv og følge eventuelle instrukser fra lokale myndigheder nøje. Det er altid en god praksis at have en nødplan og nødforsyninger klar i tilfælde af en nødsituation, inklusiv jordskælv.

Farlige dyr

Australien er kendt for at være hjemsted for en række dyr, der kan udgøre en risiko for mennesker. Disse inkluderer, men er ikke begrænset til, nogle arter af slanger, edderkopper, krokodiller og hajer. Derudover kan man i visse områder støde på giftige gople og blåringede blæksprutter.

Slanger: Australien huser flere giftige slangearter. For at undgå slangebid er det vigtigt altid at gå på stierne og være opmærksom på, hvor man træder, især i græssede områder eller nær vandløb. Det er en god idé at have fodtøj på, når man går i bushen.

Edderkopper: Mens mange australske edderkopper er harmløse, er der nogle, som kan give smertefulde eller endda livstruende bid. Redback- og Funnel-web-edderkopper er blandt de mest giftige. For at forebygge edderkopbid bør man undgå at stikke hænder ind i mørke sprækker eller huller uden først at undersøge dem.

Krokodiller: I Nordaustralien er der risiko for at støde på saltvandskrokodiller i floder og nær kystlinjen. Det er afgørende at følge lokale advarsler og råd omkring krokodille-sikkerhed, herunder at undgå at svømme i områder, hvor krokodiller er almindelige.

Hajer: For at minimere risikoen for hajangreb er det bedst at svømme i grupper og på patruljerede strande, undgå at svømme ved daggry eller skumring, og følge lokale råd og advarsler.

Gopler og blæksprutter: Giftige marine skabninger som visse typer gopler og blåringede blæksprutter kan findes i australske farvande. For at undgå stik eller bid fra disse dyr bør man undgå kontakt med dem og følge lokale råd om sikker svømning.

For alle disse situationer gælder det, at man bør opsøge lægehjælp hurtigst muligt, hvis man bliver bidt eller stukket. Det er altid en god idé at være informeret og forberedt, når man færdes i naturen i Australien.

Sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet i Australien er kendt for sin høje standard og effektive levering af medicinske tjenester til både borgere og besøgende. Det offentlige sundhedssystem, Medicare, giver adgang til en bred vifte af sundhedsydelser, herunder hospitalsindlæggelse og generel praksis, delvist eller helt finansieret af regeringen. Medicare er finansieret gennem en kombination af generelle skatteindtægter og den såkaldte Medicare Levy, en afgift betalt af australske skatteydere.

Ud over det offentlige system, har Australien også et omfattende privat sundhedsvæsen, der tilbyder yderligere tjenester og behandlinger, ofte med kortere ventetider. Mange australiere vælger at tegne privat sundhedsforsikring for at supplere de tjenester, der er tilgængelige gennem Medicare, og for at få adgang til private hospitaler og specialister.

På trods af de høje standarder for sundhedspleje, er der visse udfordringer, såsom geografiske og socioøkonomiske uligheder i adgangen til sundhedsydelser. I nogle fjerntliggende og landlige områder kan det være vanskeligt at få adgang til specialiserede medicinske tjenester, hvilket fører til en afhængighed af telemedicin eller behovet for at rejse til større byområder for behandling.

Danske turister, der besøger Australien, kan have glæde af den gensidige sundhedsaftale mellem Danmark og Australien. Denne aftale giver danske borgere adgang til nogle af de sundhedstjenester, der er tilgængelige gennem det australske sundhedssystem, Medicare, i tilfælde af en akut sygdom eller skade, der opstår under deres besøg. Det er vigtigt at bemærke, at dækningen er begrænset til behandlinger, der er medicinsk nødvendige, og ikke inkluderer ting som planlagte behandlinger eller ikke-akutte medicinske tjenester.

For at være berettiget til denne dækning, skal danske turister registrere sig ved et lokalt Medicare-kontor med et gyldigt dansk pas og bevis for forsikring fra Danmark. Efter registrering vil de være i stand til at modtage gratis eller nedsat pris på mange læge- og hospitalsydelser i Australien.

På trods af denne gensidige aftale, er det stadig kraftigt anbefales, at danske turister tegner en omfattende rejseforsikring før afrejse. Dette er for at sikre, at de er dækket for en bredere vifte af potentielle sundhedsrisici, inklusive repatriering til Danmark eller andre ikke-dækkede medicinske omkostninger, der måtte opstå under deres ophold. Det er altid bedst at være fuldt forberedt, når det kommer til at beskytte sin sundhed og sikkerhed, mens man er i udlandet.

Lokal opførsel og skikke

I Australien møder du en mangfoldig og inkluderende kultur, som er stærkt præget af både de indfødte folks arv og en rig historie med indvandring. Den australske kultur er i høj grad laid-back og åben, men bærer stadig præg af britisk etikette og manerer. Australiere værdsætter “fair go” -princippet, hvilket betyder, at alle skal have en fair chance, uanset deres baggrund.

Respekten for det indfødte folks kultur, de aboriginale australiere, er et centralt aspekt af den moderne australske samfund. Det anbefales at lære om de aboriginale traditioner og historie, som er dybt integreret i landets identitet, gennem kulturelle centre, museer, og kunstgallerier spredt over hele kontinentet.

Desuden er Australien kendt for sin kærlighed til sport, især cricket, rugby og Australian Rules Football, hvilket er en fantastisk måde at opleve den lokale kultur på, enten ved at deltage i en begivenhed eller besøge en lokal pub for at nyde en kamp.

Ved at interagere med lokalbefolkningen, vil du hurtigt mærke den berømte australske venlighed og humor. Det er almindeligt at småsnakke med fremmede, og du vil ofte høre slang og forkortelser i daglig tale, da australierne er kendte for at forkorte mange ord. For eksempel er morgenmad ofte omtalt som “brekkie”, og en barbecue er en “barbie”. At forstå og anvende nogle af disse lokale udtryk kan hjælpe med at navigere i sociale sammenhænge og forstå den unikke og hjertevarme australske måde at kommunikere på.

Visumregler til Australien

For kortere turistophold, op til tre måneder, kan danske statsborgere ansøge om et eVisitor-visum. Dette visum giver dig lov til at besøge Australien med turismeformål. At ansøge om et eVisitor-visum er en relativt enkel proces, som primært foregår online. Her er en trin-for-trin guide til hvordan du ansøger et eVisitor-visum:

Trin 1: Forberedelse

Sørg for at have følgende klar, før du starter ansøgningsprocessen:

 • Et gyldigt dansk pas, som skal være gyldigt i mindst 6 måneder fra din planlagte indrejsedato til Australien.
 • Personlige oplysninger, herunder dit fulde navn, fødselsdato, og pasoplysninger.
 • Kontaktoplysninger, herunder en gyldig e-mailadresse.

Trin 2: Online ansøgning

 • Besøg den officielle hjemmeside for Australiens Department of Home Affairs.
 • Start din online ansøgning ved at oprette en konto eller logge ind, hvis du allerede har en konto.
 • Udfyld ansøgningsformularen med de nødvendige personlige og pasoplysninger. Følg instruktionerne nøje og angiv alle de nødvendige detaljer præcist.

Trin 3: Indsendelse og godkendelse

 • Gennemgå din ansøgning for at sikre, at alle oplysningerne er korrekte og fuldstændige.
 • Indsend din ansøgning online.
 • Du vil modtage en bekræftelse på din ansøgning via e-mail. Opbevar denne e-mail, da den indeholder vigtige oplysninger om din ansøgning.
 • Vent på godkendelse. I de fleste tilfælde behandles eVisitor-visumansøgninger hurtigt, ofte inden for få dage, men det kan tage længere tid afhængigt af en række faktorer.

Trin 4: Modtagelse af visum

 • Når din ansøgning er godkendt, vil du modtage dit eVisitor-visum elektronisk. Det er knyttet til dit pasnummer, så du behøver ikke at have en fysisk kopi med dig.
 • Det er en god idé at udskrive en kopi af visumbeviset eller gemme det på din telefon for at have det som reference under din rejse.

Trin 5: Rejse til Australien

 • Når du ankommer i Australien, vil immigrationsmyndighederne verificere dit eVisitor-visum elektronisk ved hjælp af dit pasnummer.

For længere ophold eller hvis man planlægger at arbejde eller studere i Australien, vil der være behov for at ansøge om et andet type visum, som passer bedre til det påtænkte opholdsformål. Procedurer og krav kan variere, så det er anbefalet at tjekke den officielle hjemmeside for den australske regering eller kontakte den nærmeste australske ambassade eller konsulat for at få detaljerede oplysninger og vejledning.

Sygesikring

Det er vigtigt for danske statsborgere, der rejser til Australien, at forstå hvordan sygesikringsdækningen fungerer i praksis. Her er en generel gennemgang:

Det gule sygesikringskort: Det gule sygesikringskort dækker ikke uden for EU/EØS-området, hvilket inkluderer Australien. Det betyder, at du ikke kan regne med at få dækket eventuelle sundhedsudgifter gennem det danske sygesikringssystem under dit ophold i Australien.

Det blå Sygesikringskort: Ligesom det gule kort, dækker det blå europæiske sygesikringskort heller ikke i Australien, da det kun er gældende inden for EU/EØS-området og Schweiz.

Gensidig sundhedsaftale mellem Danmark og Australien: Heldigvis har Danmark og Australien en gensidig sundhedsaftale, som tillader danske statsborgere at få adgang til nogle af de sundhedstjenester, der er tilgængelige gennem det australske sundhedsvæsen, Medicare, på samme vilkår som australske statsborgere. Denne aftale dækker kun behandlinger, der er medicinsk nødvendige under dit besøg. Det er anbefalet at registrere sig hos Medicare kort efter ankomst til Australien med et gyldigt dansk pas og bevis på forsikring fra Danmark.

Rejseforsikring: På grund af de begrænsede dækningsmuligheder fra de danske og europæiske sygesikringskort i Australien, er det stærkt anbefalet, at du tegner en omfattende rejseforsikring før din rejse. Denne forsikring bør dække medicinske omkostninger, inklusive hospital og lægebesøg, samt omkostninger i forbindelse med eventuel repatriering til Danmark.

Rejseforsikring

At tegne en pålidelig rejseforsikring er en afgørende del af forberedelsen til din tur til Australien. Selvom Danmark har en gensidig sundhedsaftale med Australien, er det vigtigt at være dækket for en bred vifte af eventualiteter, der går ud over det, Medicare tilbyder. En omfattende rejseforsikring bør dække omkostningerne i forbindelse med medicinsk behandling, herunder hospitalsindlæggelser, lægebesøg og receptpligtig medicin. Derudover kan den tilbyde dækning for tandbehandlinger i nødstilfælde samt for udgifter i forbindelse med evakuering og repatriering i tilfælde af alvorlig sygdom eller skade.

Udover sundhedsrelaterede omkostninger, bør en god rejseforsikring også beskytte dig mod eventuelle tab eller skader på din bagage og personlige ejendele. Den kan også dække dig i tilfælde af rejseafbrydelser eller -annulleringer på grund af uforudsete omstændigheder, som f.eks. naturkatastrofer eller politiske uroligheder.

For at sikre at du vælger den rigtige forsikringsdækning, er det vigtigt at gennemgå og forstå forsikringspolicens detaljer omhyggeligt, herunder eventuelle undtagelser og begrænsninger. Det er også en god idé at tjekke, om forsikringen inkluderer dækning for aktiviteter, du planlægger at deltage i, såsom dykning, vandring eller andre potentielt farlige aktiviteter.

Endelig, sørg for at have alle nødvendige kontaktoplysninger for din forsikringsudbyder, så du hurtigt kan komme i kontakt med dem i nødstilfælde. Det er også anbefalet at medbringe en kopi af din forsikringspolice under din rejse.

Det officielle Danmark i Australien

Danmark har en stærk diplomatisk repræsentation i Australien, med en ambassade beliggende i landets hovedstad, Canberra, samt flere honorære konsulater i andre store byer. Her er nogle nøgleinformationer og kontaktoplysninger:

Den Danske Ambassade i Canberra

Adresse: 15, Hunter Street, Yarralumla, ACT 2600, Canberra, Australien.
Telefon: +61 2 6270 5333
E-mail: cbramb@um.dk
Hjemmeside: australien.um.dk

Generalkonsulatet i Sydney

Adresse: Level 33, Suite 33.02, 1 O’Connell Street, Sydney, NSW 2000, Australien.
Telefon: +61 2 9247 2224
E-mail: sydgkl@um.dk

Ud over ambassaden og generalkonsulatet er der også honorære konsulater i Adelaide, Brisbane, Darwin, Hobart, Melbourne og Perth. Du finder kontakoplysninger på dem her: australien.um.dk/consulates-in-australia.