Rejsevejledning Tyskland

Rejsevejledning Tyskland

Guide: Sådan rejser du sikkert rundt i Tyskland. Alt hvad du skal vide, før du rejser til Tyskland i 2024.

Guide: Sådan rejser du sikkert rundt i Sverige. Alt hvad du skal vide, før du rejser til Sverige i 2024.

Kan danske turister rejse ind i Tyskland?

Ja, alle coronarestriktioner er ophævet.

Udenrigsministeriets rejsevejledning

Rejsevejledningen til Tyskland er grøn. Det betyder at Udenrigsministeriet anbefaler dig at være opmærksom og bruge din sunde fornuft, som du ville gøre i Danmark.

Opdateret: den 11. september 2023. Kilde: Danmarks Ambassade i Tyskland.

Guide til indrejse i Tyskland

Kriminalitet og sikkerhed

Overordnet set er risikoen for kriminalitet lav i Tyskland. Som i alle andre lande hænder det dog, så det handler om at bruge sin sunde fornuft og at holde ejendele tæt til kroppen; særligt i storbyer og offentlig transport. Begræns mængden af eller undgå helt værdifulde genstande og kontanter for at undgå tyveri.

Tyskland er et stort turist- og gennemkørselsland, og derfor er indbrud i biler udbredt; særligt biler med udenlandske nummerplader. Det kan være en fordel at pakke bilen, så bagage er skjult og ikke ligner ferietransport. Lad aldrig vigtige dokumenter som pas og registreringsattest ligge i bilen, når den forlades, og begræns mængden af værdigenstande mest muligt.

Særligt i bylivet bør du sørge for selv at købe mad og drikkevarer, samt at holde konstant opsyn med det. Seksuelle overgreb kan ske alle steder og oftest ved hjælp af bedøvende midler.

Derudover gælder generelle anbefalinger som at undgå offentlige netværk for at nedbringe risikoen for hacking samt at være ekstra opmærksom omkring hæveautomater.

Hold dig desuden på afstand af politiske opløb og demonstrationer for din egen sikkerheds skyld. Du kan holde dig opdateret via de lokale medier og myndigheder.

Terrorrisiko

Risikoen for terrorangreb i Tyskland er vurderet som værende ”middel” af det danske Udenrigsministerium.

Det er blandt andet baseret på, at der i 2016 var hele fire terrorangreb fordelt over forskellige tyske byer. Sammenlagt døde mindst 26 mennesker, og mange blev såret. Siden da er der ifølge de lokale myndigheder afværget flere terrorangreb.

De fleste europæiske lande er vurderet som værende i en middel risiko for terror, da angrebene principielt kan ske alle steder, hvor mange mennesker er samlet, herunder ferieområder, hoteller, restauranter, koncertsteder, gågader og lignende.

Naturkatastrofer

Overordnet set er risikoen for naturkatastrofer i Tyskland lav. Vær dog opmærksom på følgende:

 • Der er risiko for laviner i bjergområder.
 • Der kan forekomme oversvømmelser, særligt i flodområder, efter perioder med voldsom regn.

Hold dig opdateret om den aktuelle situation i forhold til naturkatastrofer hos dit rejseselskab eller via lokale medier og myndigheder.

Sundhed

Standarden på både lægehjælp og hospitaler er generelt rigtig høj i hele Tyskland og minder meget om det, du kender fra Danmark.

Lokal opførsel og skikke

Tyskerne er kendt som et venligt og gæstfrit folk, og det stemmer overnes. Der er typisk altid hjælp at hente, hvis du mangler strøm på bilen, eller hvis du har brug for hjælp til at finde vej.

I Danmark værdsættes punktlighed, og det er måske endnu mere velset i Tyskland, hvor det opfattes som direkte uhøfligt at komme for sent.

Retssystemet

Tyske retssager kan være langtrukne, og er du dømt, kan du muligvis ikke forlade landet, før der er afsagt dom. Fængselsophold er typisk af ringere kvalitet end i Danmark.

Vær opmærksom på, at al narkotika er forbudt og straffes hårdt med enten bøde eller fængsel – også selvom der er tale om mindre mængder.

Sådan dækker det blå EU-sygesikringskort

I Tyskland er du via det blå sygesikringskort dækket af den offentlige sygesikring på lige fod med tyskerne. Det indebærer blandt andet lægehjælp ved akut opstået sygdom og hospitalsindlæggelse som følge af sygdom eller ulykke. Medicin og behandling på sygehuset er normalt også en del af sygesikringen, mens receptpligtig medicin, der købes på apoteket, er for egen regning (ligesom i Danmark).

Ønsker du at supplere det blå sygesikringskorts dækning, kan du købe en privat rejseforsikring.

Rejseforsikring til Tyskland

Selvom den offentlige sygesikring i Tyskland dækker godt, sammenlignet med mange øvrige europæiske lande, bør du altid supplere det blå sygesikringskort med en privat rejseforsikring. Det skyldes, at sygesikringskortet udelukkende dækker udgifter i direkte forbindelse med lægehjælp og hospitalsindlæggelse.

Sandheden er dog, at der i mange tilfælde kan følge en del ekstra udgifter med sygdom og ulykke, der ikke direkte relaterer sig til indlæggelsen. For eksempel kan du risikere, at du ikke kan rejse hjem til planlagt tid, og returrejsen vil uden en rejseforsikring være for egen regning – ligesom forplejning og eventuelt længere ophold for medrejsende. Ødelagte feriedage dækkes heller ikke af den offentlige sygesikring.

Det kan også være, at du har fået ødelagt tøj eller ejendele i forbindelse med en ulykke, og det er også udelukkende dækket, hvis du har en rejseforsikring til Tyskland.

En privat rejseforsikring dækker på rigtig mange andre områder også. Har du et nært familiemedlem, der bliver akut alvorligt syg, har været ude for en ulykke eller er døende, kan du få din hjemrejse (hjemkaldelse) og eventuelt også returrejsen tilbage til din feriedestination, hvis det giver mening.

Du kan også blive dækket på en lang række øvrige områder, herunder for eksempel:

 • Sygeledsagelse
 • Fysioterapi og kiropraktor
 • Overfald
 • Personlige ejendele
 • Selvrisiko ved leje af bil (eller andet motorkøretøj)
 • Forsinkelse (fremmøde og/eller afgang og bagageforsinkelse)
 • Ferieboligsikring
 • Ødelagte feriedage
 • Afbestillingsforsikring

Ovenstående er blot et udpluk af nogle af de mest almindelige dækninger, som du kan vælge, når du skal købe en rejseforsikring til Tyskland. Vær opmærksom på, at de forskellige rejseforsikringsselskaber tilbyder rejseforsikringer med forskellige dækninger – og at der desuden kan være forskel på forsikringssummerne (de beløb du maksimalt kan få udbetalt inden for en dækningstype).

Nødvendige vacciner

Ved rejser til Tyskland anbefaler Statens Serums Institut følgende vacciner:

 • Stivkrampe
 • Difteri

Er du i tvivl, om du har vaccinerne i forvejen, kan du forhøre dig hos din læge. Vaccinerne er blandt andet en del af børnevaccinationsprogrammet og har en mangeårig varighed.

Du kan læse mere om rejsevaccinationer til Tyskland her:
rejse.ssi.dk/rejsevaccinationslande/tyskland